FAQs Complain Problems

Flash News

१८ वर्ष माथिका सबै गाउँपालिका बासीहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्धको एस्ट्राजेनिका तथा कोभिडसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

१८ वर्ष माथिका सबै गाउँपालिका बासीहरुलाई  कोभिड-१९ विरुद्धको एस्ट्राजेनिका तथा कोभिडसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना । 

आर्थिक वर्ष: