FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

नदिजन्य पदार्थ विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

नदिजन्य पदार्थ विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।

बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।

दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

शिक्षा शाखाको बिदा सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षा शाखाको बिदा सम्बन्धी सूचना ।

Pages