FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना तथा समाचार

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ.व. २०७९।८० को लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट