FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सूचना तथा समाचार

आवेदन फाराम

दस्तावेज: 

सँक्षिप्त सुचि र परिक्षा कार्यक्रम बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

१५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास सम्पन्नः

“प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आवकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित गरिनेछैन । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।“ यो ब्यबस्था प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुको लागि नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ३ धारा ३५ ले स्वास्

निजि आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण लाभग्राहीहरुलाई पुननिर्माण सम्बन्धी समय सिमाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

निजि आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण लाभग्राहीहरुलाई पुननिर्माण सम्बन्धी समय सिमाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages