FAQs Complain Problems

Flash News

बौदीकाली गाउँपालिकाको बौदीखोलाको ढुङ्गा, ग्राभेल र बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (IEE) प्रतिवेदन तयारीको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सार्वजनिक सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको बौदीखोलाको ढुङ्गा, ग्राभेल र बालुवा उत्खनन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (IEE) प्रतिवेदन तयारीको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सार्वजनिक सूचना ।

आर्थिक वर्ष: