FAQs Complain Problems

Flash News

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा कतिको प्रभावकारी छ ?

ठिक छ
85% (1492 votes)
ठिक छैन
4% (72 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
11% (194 votes)
Total votes: 1758