FAQs Complain Problems

Flash News

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा कतिको प्रभावकारी छ ?

ठिक छ
86% (1478 votes)
ठिक छैन
4% (68 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
10% (179 votes)
Total votes: 1725