FAQs Complain Problems

Flash News

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा कतिको प्रभावकारी छ ?

ठिक छ
85% (1487 votes)
ठिक छैन
4% (71 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
11% (184 votes)
Total votes: 1742