FAQs Complain Problems

Flash News

कोभिड १९ रोकथामको लागि गाउँपालिकाले चलेको कदम कस्तो छ ?

राम्रो छ
88% (511 votes)
राम्रो छैन
1% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
11% (65 votes)
Total votes: 582