FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-3/2077/78 (Construction of Baudikali Primary Hospital Type B1, 15- Bed) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आयशको सुचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-1/2077/2078 र ठेक्का नं. BAUD/NCB/Works-2/2077/2078 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

दस्तावेज: 

Invitation for E-bids

थप जानकारीको लागीः

www.bolpatra.gov.np/egp

Pages