FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

क्याटलग शपिङ्ग विधिवाट 4WD चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सुचना र अन्य आवश्यक कागजातहरु

दस्तावेज: 

पुन सुचनाः दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

दस्तावेज: 

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

दररेट उपलब्ध गराईदिनुहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ । Email वाट पठाउनको लागी baudikalimun@gmail.com, थप जानकारी चाहिएमा 9857046264

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

Pages