FAQs Complain Problems

Flash News

बौदीकाली गाउँपालिकाको नक्शा

Read More

बौदीकाली- २, डेढगाउँमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा पौराणिक अकलादेवी मन्दिर

Read More

गाउँकार्यपालिकाको भवन

Read More

आवेदन फाराम

दस्तावेज: 

सम्पति विवरण फारम

नक्सा पासका लागि आवश्यक कागजात

पुरानो घरको अभिलेखीकरण/ नयाँ घर निर्माणका लागि नक्सा पास सम्बन्धी सूचना

Pages

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७०४६२६४
लेखा अधिकृत
९८४७०६४१०५
सूचना प्रविधि अधिकृत
९८४१७३१८४०
इन्जिनियर
९८४०६०३३३७

Location

Location map

जानकारी