FAQs Complain Problems

Flash News

७७/७८

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

दस्तावेज: 

बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण

बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७/०७८ को आय र व्ययको विवरण

आ.व. २०७७/०७८ को आय र व्ययको विवरण